Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Jednodnevna konferencija „Dijaspora je potencijal za ulaganje u razvoj Bosne i Hercegovine“

Sarajevo, 01.10.2020

U četvrtak 1.10.2020. godine u Gradskoj vijećnici u Sarajevu, održana je online konferencija pod nazivom „Dijaspora je potencijal za ulaganje u razvoj Bosne i Hercegovine“ u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine kao provedbenog partnera kroz projekat Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM BiH).

Konferencija je organizovana u svrhu razmjene informacija i predstavljanja najboljih praksi u Bosni i Hercegovini o uključivanju dijaspore u lokalni razvoj kroz uključivanje koncepta dijaspore u integrirane lokalne razvoje strategije te uspostavljanje lokalnih javnih usluga za dijasporu.

U uvodnom obraćanju prisutnima se obratio direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH, gdin Refik Begić, ističući važnost aktivnog sudjelovanja Agencije u jačanju kapaciteta lokalnih vlasti da se povežu sa dijasporom te podsticanju prenosa znanja u cilju osmišljavanja zajedničkih investicija između privatnog sektora u BiH i dijaspore.

U okviru uvodnog dijela gdin Abdulah Skaka, gradonačelnik Grada Sarajevo u svom obraćanju je istako kako je cilj Grada Sarajeva da pomogne u procesu uspostave bolje komunikacije sa građanima u dijaspori te da skupa sa bh. institucijama, udruženjima i pojedincima, stvore što povoljniju klimu za investiranje bh. građana u BiH.

Pored direktora Agencije i gradonačelnika Grada Sarajeva, prisutnima na konferenciji obratili su se: Kemo Sarač, ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Chantal Felder, zamjenica direktorice za saradnju ispred Švicarske ambasade u BiH, Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH i Aida Soko, savjetnica premijera Vlade FBiH.

Iskustva i primjere dobre prakse u saradnji s dijasporom prezentirali su ispred Općine Maglaj, gdin Nermin Bešlagić, Općine Odžak, gđa Katica Mašić te gradonačelnik Grada Živinice, gdin Samir Kamenjaković.

Učesnici konferencije imali su priliku čuti korisna i zanimljiva izlaganja o primjerima dobre prakse u saradnji sa bh. dijasporom, gđe Emine Z. Pintarić, mjerama i aktivnostima za pružanje pomoći investitorima, gđe Aide Soko, o uključivanju žena liderki u razvoj, gđe Lejla Ramić Mesihović  i o Platformi za uvezivanje – Danska- BiH – podizanje kapaciteta, gđe Biljane Lozo.

Moderaciju događaja vodila je gđa Nađa Lutvikadić Fočo.

Neki od usvojenih zaključaka konferencije:

  1. Učesnici konferencije pozdravljaju organizovanje ovog događaja kao i svih budućih događaja, uz aktivno učešće dijaspore;
  2. Lokalne i ostali nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini ključni su kreatori politika za stvaranje uvjeta za učešće dijaspore u razvoju Bosne i Hercegovine, posebno u oblasti investiranja i prenosa znanja te promociji dijaspore;
  3. Korištenje ljudskih resursa u dijaspori od velikog je značaja za dalji razvoj Bosne i Hercegovine i u tom pogledu svi nivoi vlasti u BiH trebaju proaktivnije sudjelovati i osmišljavati strateški pravac jedinstvenog djelovanja;
  4. Prenos znanja i edukacija stalni je resurs koji može pomoći u daljem osmišljavanju, planiranju i realizaciji zajedničkih projekata;
  5. Za efikasnu razmjenu znanja i iskustava između dijaspore i Bosne i Hercegovine, poželjno je formiranje jedinstvene baze podataka sa svim relevantnim informacijama o ključnim akterima kako u dijaspori tako i u Bosni i Hercegovini. Podaci trebaju biti dostupni svim zainteresiranim osobama i redovno ažurirani. Takva baza podataka omogućila bi sistemsku razmjena informacija između svih ključnih partnera.