Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

U Živinicama održana obuka na temu "Komunikacija – prilika za razvoj"

Živinice - Obuka održana 30. septembra 2020. godine

  

Kako bi ojačali i proširili znanja i vještine u području komunikacije za unapređenje međuljudskih odnosa, poslovnih odnosa i radnog učinka, Agencija za državnu službu FBIH je realizovala 30.septembra inhouse obuku za Grad Živinice

Tokom obuke polaznici su kroz zanimljive vježbe, prezentaciju i diskusiju, savladali tehnike dobre komunikacije.

Obrađene su slijedeće teme:

- Komunikacijska načela i smetnje u komunikaciji
- Ključni elementi komunikacije i jačanje samopouzdanja u komunikaciji
- Komunikacija u stresnim i kriznim situacijama
- Vještine asertivne komunikacije i komuniciranja sa zahtjevnim sagovornicima
- Poslovna komunikacija i asertivno komuniciranje

U interakciji sa polaznicima trener je naglasio da u procesu komunikacije: 

- 7% uticaja na publiku ima verbalni dio (šta osoba govori),
- 38% se odnosi na to kako osoba govori (glasne infleksije-tempo, ritam, brzina, intenzitet, kvalitet glasa, izbjegavanje poštapalica i paraverbalnog jezika) a
- 55% uticaja se ostvaruje neverbalnom komunikacijom (govor tijela).

Uspješna komunikacija podazumijeva postizanje sklada i ravnoteže između verbalne i neverbalne komunikacije, usklađena sa situacijom u kojoj se pošiljatelj poruke nalazi istaknuo je trener Admir Arnautović.