Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

"Komunikacija danas - Svi hoće informaciju SADA! Imamo li radno vrijeme?“, 21.09.2021. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja - Škola za odnose sa javnošću za 2021. godinu, organizuje jednodnevnu online obuku na temu "Komunikacija danas - Svi hoće informaciju SADA! Imamo li radno vrijeme?", 21. septembra 2021. godine.

Svrha obuke: Naučiti koji nam alate koriste za rad tokom posebnih uslova i podjeliti

iskustva o radu, dobiti tipove za učinkovito komuniciranje.

 

Ciljna grupa: Zaposlenici organa državne službe koji rade na poslovima odnosa sa javnošću, glasnogovornici organa i drugi službenici koji rade na poslovima strateškog komuniciranja.

 

Sadržaj:

  • Komunikacija i stres u vrijeme pandemije
  • Kako organizirati rad od kuće i postići zadovoljavajuću produktivnost?
  • Važnost online komunikacije danas?
  • Kako organizirati komunikacije danas?
  • Koristimo li dovoljno društvene mreže za slanje poruka?
  • Kako reagujemo na fake news?
  • Trebamo li čitati komentare na forumima?
  • Dali treba i ako/kako reagirati na negativne postove?
  • Je li telefon sve što nam treba za komunikaciju?

 

Metodološki pristup: Interaktivna online obuka, putem IT Platforme Zoom.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 17. septembar 2021. godine.

Posebna napomena: Polaznici ove škole u obavezi su pohađati 75% od ukupnog broja predviđenih modula za dobivanje certifikata.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 13. Uredbe o stručnom usavršavanju u organima državne službe Federacije BiH (''Službene novine Federacije BiH'', 26/21). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju Zoom aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenoj obuci.

Napomene:

Agencija izrađuje potvrde/certifikate o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije. Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava, te u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Koordinator obuke za eventualna pitanja je Sanela Tojaga, kontakt putem maila: sanela.sejtanic@adsfbih.gov.ba, ili mobitela 061/997-971.