Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovana jednodnevna online obuka „Strateške komunikacije/ korporativno komuniciranje – znamo li komunicirati? Mjerimo li reputaciju?“

U okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja -Škola za odnose sa javnošću  za 2021. godinu, uspješno je realizovana jednodnevna online obuka u okviru prve teme/modula „Strateške komunikacije/ Korporativno komuniciranje – Znamo li komunicirati? Mjerimo li reputaciju?“

Svrha ovog modula bila je upoznati polaznike sa važnošću strateškog/korporativnog komuniciranja te predstaviti alate koji su potrebni za kreiranje imidža i upravljanje reputacijom.

 Kroz interaktivnu online obuku, neke od tema/pitanja koje su obrađene sa polaznicima:

  • Definisanje pojmova Korporativne komunikacije
  • Korporativni identitet i brend, lista svjetskih brendova, šta sve utiče na vrijednost brenda?
  • Uloga menadžmenta u definiranju Strategije komunikacija?
  • Koliko je značajna reputacija? Šta sve utiče na reputaciju?
  • Šta je društveno-odgovorno poslovanje?
  • Elementi Strategije korporativnih komunikacija
  • Kako ojačati organizacijsku kulturu?
  • Da li društvene mreže i online komentari utiču na reputaciju? Kako tretirati ovaj segment?
  • Kako održati reputaciju u vrijeme pandemije?

Polaznicima se ukratko obratio i direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH, g-din Refik Begić, pozdravljajući i ističući važnost ove teme.

Učešće je uzelo 40 polaznika