Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Okvir kompetencija u procesu selekcije državnih službenika

Sarajevo 18.12.2019. godine

 U okviru Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, a uz finansijsku i  stručnu pomoć SiGMA-e, dana 18.12.2019. godine sa počekom od 09,30 sati u Sarajevu, hotel “Novotel” održaće se sastanak Radne grupe za uvođenje Okvira kompetencija u postupku sprovođenja stručnog ispita.

 Cilj održavanja sastanka je razmjena informacija o uvođenju kompetencija u proces selekcije državnih službenika te donošenje zaključaka o primjeni istih u 2020. godini.

 Očekivani rezultati sastanka su priprema i izrada novih podazakonskih propisa koji će omogućiti uvođenje i adekvatnu primjenu Okvira kompetencija u procesu selekcije državnih službenika.