Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Excel napredni nivo, Sarajevo, 22. i 23. 04.2019. godine

Sarajevo, 22. i 23. 04.2019. godine

Broj: 01-34-7-202-1/19

Sarajevo, 29.03.2019. godine

 

 

ORGANIMA UPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

n/r rukovodilaca organa uprave

n/r kontakt osobe za obuku

 

 

Predmet: Excel napredni nivo

 

Poštovani,

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje dvodnevnu obuku na temu „Excel napredni nivo“, 22. i 23. aprila 2019. godine u Centru za poslovnu edukaciju, ulica Kolodvorska 5, Sarajevo.

 

Svrha: Osposobljavanje polaznika obuke za razumijevanje i korištenje excela u svakodnevnom radu.

Ciljna grupa: Državni službenici inamještenici organa uprave u Federaciji BiH

 

Predavač:Ljubiša Mičić, eksterni trener Agencije

 

Sadržaj:

- Uslovno formatiranje

- Napredne funkcije

- Složene funkcije

- Validacija podataka

- Konsolidacija podataka

- Kreiranje liste podataka

- Subtotali

- Pivot tabele

- Složeni grafikoni

- Linkovanje podataka

- Mjere sigurnosti i zaštita podataka

 

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz praktičan rad.

 

 

Način prijavljivanja:

Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

 

Napomena: Prilikom on-line prijavljivanja potrebno popuniti sve tražene podatke. U kolonu: „Vrsta programa obuke“, upisati: Stručna obuka za sve zaposlene.

 

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 15 april 2019. godine.

 

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

 

Obavijest o izvršenoj selekciji sa detaljnim dnevnim redom i tačnim mjestom održavanja obuke bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke

 

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenoj obuci.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 

Napomena:Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.

S poštovanjem,

                                                                                                  V. D. DIREKTOR

                                                                                                         

                                                                                            Refik Begić, magistar uprave

Dostaviti:                                                                                                     

-          naslovu

-          a/a