Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Održan prvi sastanak za implementaciju CAF modela upravljanja kvalitetom u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo

Sarajevo, 23.04.2021. godine

Danas   je   u   Sarajevu   održan   prvi   sastanak   za     implementaciju   CAF   modela upravljanja   kvalitetom   u   Kantonalnoj   upravi   za   inspekcijske   poslove  Kantona Sarajevo. Cilj sastanka bio je razmijeniti informacije  o realizaciji projekta CAF te utvrditi tok i sadržaj njegove realizacije. Ciljnu grupu sastanka činili su imenovani članovi Radne grupe za primjenu CAF-a a  facilitator u ime Agencije za državnu službu Federacije BiH bila je gđa Samra Ljuca.

 Na samom početku, prisutnima se obratio direktor Kantonalne uprave   za   inspekcijske   poslove   Kantona Sarajevo gdin Fahir Halilović osvrćući se na strateške pravce ovog organa, a istovremeno ističući važnost  implementacije CAF alatke koja će, kako je naveo, uveliko  doprinijeti unapređenju osnovnih funkcija menadžmenta i procesa rada u oblasti inspekcijskog nadzora.

 Na uvodni govor g-dina Halilovića nadovezao se direktor Agencije gdin Refik Begić koji je predstavio svrhu CAF modela za upravljanje kvalitetom te ulogu Agencije u implementaciji istog u organima državne službe u Federaciji BiH.

 Sastanak   je   uspješno   okončan   zvaničnim   potpisivanjem   Sporazuma   u formi Projektnog zadatka o uvođenju CAF (Common Assessment Framework) modela za upravljanje   kvalitetom   u   Kantonalnoj   upravi   za   inspekcijske   poslove   Kantona Sarajevo.

 Ovo je prvi u nizu od ukupno šest radnih sastanaka planiranih za ovaj organ državne službe.