Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona - OBAVJEŠTENJE O ODGAĐANJU STRUČNOG ISPITA

Obavještenje kandidatima prijavljenim na javni konkurs Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona na poziciju: 04.Kantonalni sanitarni inspektor -1 (jedan) izvršilac

OBAVJEŠTENJE O ODGAĐANJU STRUČNOG ISPITA

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona, objavljen na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH dana 27.07.2021.godine, da se stručni ispit zakazan za 26.11.2021.godine u 12:00 sati u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH u Bihaću, Kralja Tvrtka 3, sprat 4., za poziciju: 04.Kantonalni sanitarni inspektor -1 (jedan) izvršilac, odgađa za 30.11.2021.godine u 12:00 sati.