Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju, Sarajevo, 17. decembar 2019. godine

Rok za prijavu, 11.12.2019. godine, ili do popune grupe

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje jednodnevni program obuke na temu ''Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju'' u Sarajevu, 17.12.2019. godine.

 

Svrha obuke: Ojačati kapacitete polaznika obuke iz oblasti praktične primjene propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.

Ciljna grupa: Zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH koji rade kancelarijsko i arhivsko poslovanje, te drugi zainteresirani zaposlenici.

Treneri: dr. Alen Taletović pomoćnik ministra za upravu i Željko Škarica, eksterni trener Agencije

Sadržaj:

•              Zakonska regulativa kancelarijskog i arhivskog poslovanja

•            Novine u odnosu na Uredbu o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine

•              Značenje pojedinih termina u kancelarijskom poslovanju

•              Organizacija vršenja kancelarijskog poslovanja

•              Arhiviranje i čuvanje predmeta i akata

•              Ovlaštenje za vršenje kancelarijskog poslovanja

•              Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

 

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost  neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

NAPOMENA:U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Stručna obuka za sve zaposlene.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 11.12.2019.godine.

 

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6.  Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, potvrdu o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.