Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

INHOUSE OBUKA U OBLASTI URBANIZMA I IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA

Općina Zavidovići, 17. juni 2019. godine

 

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, za uposlenike Općine Zavidovići, organizuje inhouse obuku u oblasti urbanizma i imovinsko-pravnih poslova.

 

Svrha obuke: Jačanje kapaciteta polaznika obuke u primjeni Zakona u oblasti urbanizma i i imovinsko-pravnih poslova.

 

Sadržaj obuke:

  • Zakon o stvarnim pravima,
  • Zakon o građevinskom zemljištu,
  • Zakon o eksproprijaciji,
  • Zakon o prostornom uređenju i građenju,
  • Knjiženje u zemljišno -knjižnim uredima objekata koji nisu zavrđeni, a odobreno je fazno građenje,
  • Pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko (poljoprivredna saglasnost),
  • Izrada odluka, donošenje i provođenje regulacionih planova ( nadležnost ministarstva u postupku donošenja regulacionih planova),
  • Instalacija softvera -aplikacija GIS (nadležnost, nabavka i održavanje),
  • Problemi u praksi koji su rezultat neusklađenosti Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima,
  • Zaključivanje ugovora umjesto eksproprijacije, ko je nadležna (služba ili notar), na čiji prijedlog (službe ili općinskog pravobranilaštva),

 

Metodološki pristup: predavanje, te interaktivna diskusija trenera i učesnka.

 

Predavač: Mila Eminović, eksterni trener Agencije