Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje kandidatima o odgodi stručnog ispita u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo