Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Prvostepeni upravni postupak, postupak do donošenja rješenja/ispitni postupak sa naglaskom na formu rješenja te izmjene i dopune istog (oblici rješenja), Zenica 25. april 2019. g

Rok za prijave 18. april 2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije stručne obuke za voditelje upravnih postupaka za 2019. godinu, organizuje jednodnevni program obuke na temuPrvostepeni upravni postupak, postupak do donošenja rješenja/ispitni postupak“ sa naglaskom na formu rješenja te izmjene i dopune istog (oblici rješenja) u Zenici, 25. aprila 2019. godine.

 

Svrha: Rješavanje nedoumica u praktičnoj primjeni prvostepenog upravnog postupka, postupka do donošenja rješenja sa naglaskom na formu rješenja te izmjene i dopune istog (oblici rješenja). Odgovori na pitanja iz prakse.

Ciljna grupa: 

  • Primarna grupa: Namještenici organa uprave u Federaciji BiH
  • Sekundarna grupa: Ostali zainteresirani službenici koji žele unaprijediti znanja iz ove oblasti i otkloniti postojeće dileme vezane za primjenu Zakona.

Predavač: Selma Horić, eksterni trener Agencije

Sadržaj: pojam upravnog postupka; načela upravnog postupka sa posebnim naglaskom na konačnost i pravosnažnost rješenja te vezu materijalnog i procesnog prava, osnovni pojmovi i instituti; tok prvostepenog upravnog postupka.

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse

 

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju namještenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost  neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

NAPOMENA: U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Specijalistički program obuke za namještenike.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 18. april 2019. godine

 

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6.  Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji sa detaljnim dnevnim redom, imenima predavača i mjestom održavanja bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

 

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.