Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Jednodnevna inhouse obuka na temu „Zakon o matičnim knjigama i Zakon o državljanstvu"

Goražde, 03.12. 2018