Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Javni poziv kandidatima za listu eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika u organe državne službe u FBiH

Rok za prijavu 29.04.2021.godine

Prijavni obrazac za prijavu za Listu experata možete preuzeti ovdje