Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Javne nabavke - Primjena Uredbe o kontroli javnih nabavki za organe uprave i institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo, Grupa 2

29. oktobar 2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo i na osnovu Odluke o organizaciji obuka iz oblasti javnih nabavki za uposlenike institucija čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine KS“, broj: 28/20), organizuje online obuku na temu, Javne nabavke - Primjena Uredbe o kontroli javnih nabavki za organe uprave i institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Obuke će se realizovati u šest grupa za oko 300 polaznika. Termin održavanja obuke za Grupu 2 je 29.10.2020. godine. Polaznicima Grupe 2 će biti dostavljeno obavještenje sa dnevnim redom i Lista polaznika.

Ovaj program obuke realizuje se u okviru Sporazuma o saradnji između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Agencije za državnu službu Federacije BiH.

Svrha obuke: Povećanje uspješnosti u provođenju postupaka javnih nabavki, te prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu.

Ciljna grupa: Zaposlenici organa uprave i institucija čiji je osnivač Kanton Sarajevo, koji rade na poslovima provođenja javnih nabavki kao i ostali zaposlenici koji su uključeni u taj proces.

Sadržaj:

- Planiranje javnih nabavki i istraživanje tržišta

- Kriterijumi za imenovanje komisije za nabavke

- Izbor postupaka javnih nabavki

- Procedura izrade tenderske dokumentacije

- Objedinjavanje javnih nabavki

- Pravna zaštita

- Zaključenje i izvršenje ugovora

- Kontrola javnih nabavki

Metodološki pristup: Interaktivni on-line seminar, putem IT Platforme: ZOOM

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe i institucija u Kantonu Sarajevo, koji su primili obavještenje da se nalaze na Listi polaznika u Grupi 2, koje su imenovali rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 26.10.2020. godine.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju Zoom aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke. Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi i potvrdu o završenoj obuci.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.