Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Javne konsultacije „Strategija za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH“

Rok do 10.10.2022. godine

U skladu sa članom 17. Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine, pozivamo vas za dostavljanje komentara na  dokument „Strategija za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH 2022-2027“. Dokument možete preuzeti  ovdje

 

Rok za dostavljanje komentara je 10.10.2022. godine

Komentare dostavljati putem maila razvoj@adsfbih.gov.ba