Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Izuzetna posjećenost na obuci IT sigurnost

Online, 18.05.2021. godine

Agencija za državnu službu FBiH, u okviru Programa stručnog usavršavanja 2021. godine organizirala je online obuku na temu „IT sigurnost“ čiji je cilj bio podizanje svijesti o opasnostima i rizicima koji postoje prilikom korištenja internet servisa, načina na koji se svako može zaštiti i razlikama u riziku kada radimo od kuće u odnosu na rad u uređenim IT sistemima.

Kroz otvorenu diskusiju sa polaznicima obuke obrađene su sljedeće teme:

  • Osnove IT sigurnosti
  • Praktična IT sigurnost i konkretna tehnološka rješenja:
  • Endpoint i mrežna zaštita, sigurnost IT komunikacije
  • Napredna rješenja IT sigurnosti

Polaznici su bili u stalnoj interakciji sa realizatorom Enesom Haračićem, koji je odgovorio na veliki broj pitanja, postavljenih tokom rada.

Za provjeru naučenog tokom obuke primijenjen je test znanja na početku i na kraju obuke. Rezultati testa na kraju obuke su pokazali napredak usvojenog znanja preko 30% u odnosu na početno stanje.

Obuka je ocijenjena kao vrlo korisna, a pohađalo je 119 polaznika.

Imajući u vidu iskazanu potrebu od strane polaznika obuke, Agencija će nastaviti sa planiranjem i realizacijom obuka u ovoj oblasti.