Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Izrada strateških dokumenata u Federaciji BiH, RLO Ilidža i Tuzla

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa UNDP Projektom integriranog lokalnog razvoja i Projektom podrške implementaciji Ciljeva održivog razvoja u BIH, organizuje dvodnevni online program obuke na temu „Izrada strateških dokumenata u Federaciji BiH“ za uposlenike jedinica lokalne samouprave koje pripadaju Regionalnim lokalitetima Ilidža i Tuzla, u periodu od 7-8 decembra 2020. godine. Dnevni red možete preuzeti ovdje

Svrha: Pomoći rukovodiocima i praktičarima jedinica lokalne samouprave u FBiH da se upoznaju sa ključnim elementima, pristupom i procesima izrade strateških dokumenta u FBiH, kako bi u narednom periodu mogli da kvalitetno i pravovremeno obave svoje najvažnije zadatke vezane za izradu strateških dokumenata u skladu sa regulatornim okvirom te u kontekstu Agende 2030; podstaknu i koordiniraju druge u izvršavanju njihovih obaveza i zadataka u procesu izrade strateških dokumenata

Ciljna grupa: Rukovodeći i ostali državni službenici jedinica lokalne samouprave RLO Ilidža i Tuzla koji rade na pripremi strateških dokumenata i donose odluke vezano za proces strateškog planiranja

Sadržaj:

- Svrha, pristup i regulatorni okvir za izradu strateških dokumenata
- Ključni principi za izradu strateških dokumenata i Okvir za ciljeve održivog razvoja u BiH
- Administrativno-tehničke radnje za izradu strateških dokumenata
- Faze izrade strateškog dokumenta

Metodološki pristup: Interaktivni online seminar, putem IT Platforme: ZOOM.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 03.12.2020. godine

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji, sa uputstvom o korištenju ZOOm aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenoj obuci.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije. U cilju procjene naučenog na obukama, za polaznike obuke je pripremljen ulazno/izlazni test. Uz potvrdu o pohađanju obuke, polaznici će biti pismeno obaviješteni o rezultatima testa.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.

Koordinator ove obuke za eventualna pitanja je Sanela Tojaga, kontakt putem maila sanela.sejtanic@adsfbih.gov.ba, ili mobitela 061/ 997 971.