Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Izrada strateških dokumenata u Federaciji BiH

Pet online obuka u periodu septembar-oktobar 2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija organizira interaktivnu online obuku na temu „Izrada strateških dokumenata u Federaciji BiH“, za uposlenike jedinica lokalne samouprave kako slijedi:

 

RLO Ilidža, 21-22 septembra 2020. godine.

RLO Tuzla, 22-23 septembra 2020. godine

RLO Tomislavgrad, 24-25 septembra 2020. godine

RLO Bosanski Petrovac, 01-02 oktobra 2020. godine

RLO Vitez, 06-07 oktobra 2020. godine.

Specifični ciljevi: Pomoći rukovodiocima i praktičarima jedinica lokalne samouprave da se upoznaju sa ključnim elementima, pristupom i procesima izrade strateških dokumenta u FBiH, kako bi u narednom periodu mogli da kvalitetno i pravovremeno obave svoje najvažnije zadatke vezane za izradu strateških dokumenata u skladu sa regulatornim okvirom, te u kontekstu Agende 2030; podstaknu i koordiniraju druge u izvršavanju njihovih obaveza i zadataka u procesu izrade strateških dokumenata.

Ciljna grupa: Rukovodeći i ostali uposlenici jedinica lokalne samouprave koji rade na pripremi strateških dokumenata i donose odluke vezano za proces strateškog planiranja.

Sadržaj:

- Svrha, pristup i regulatorni okvir za izradu strateških dokumenata

- Ključni principi za izradu strateških dokumenata i Okvir za ciljeve održivog razvoja u BiH

- Administrativno-tehničke radnje za izradu strateških dokumenata

- Faze izrade strateškog dokumenta

Metodološki pristup: Interaktivni on-line seminar, putem IT Platforme: ZOOM.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je:

RLO Ilidža: 17.9.2020. godine

RLO Tuzla: 17.9.2020. godine

RLO Tomislavgrad: 18.9.2020. godine

RLO Bosanski Petrovac: 28.9.2020. godine

RLO Vitez: 01.10.2020. godine

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju ZOOm aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenoj obuci.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava