Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

IT sigurnost, online obuka

Online, 18.05.2021. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, organizira online obuku na temu „IT sigurnost“ u okviru općeg program stručnog usavršavanja, 18. maja 2021. godine.

Svrha održavanja obuke je podizanje svijesti o opasnostima i rizicima koji postoje prilikom korištenja internet servisa, načina na koji se svako može zaštiti i razlikama u riziku kada radimo od kuće u odnosu na rad u uređenim IT sistemima

Ciljna grupa su zaposlenici organa državne službe u Federaciji BiH koji rade na poslovima održavanja IT sistema i ostali zaintereisrani zaposlenici.

Sadržaj

  • Važnost sigurnosti informacija i podataka
  • Fizička bezbjednost, privatnost i krađa podataka
  • Zaštita računara, uređaja ili mreža od zlonamjernih programa i neovlaštenog pristupa
  • Vrste mreža, načine za konekciju uključujući zaštitni zid
  • Pretraživanje interneta i bezbjedno komuniciranje
  • Bezbjedonosna pitanja vezana za komunikaciju, uključujući e-mai i instant poruke
  • Izrada kopije podataka i bezbjedno i sigurno vraćanje podataka 

 

Metodološki pristup: Interaktivna online obnuka, putem IT Platforme: ZOOM.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 13.05.2021. godine

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju Zoom aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi i potvrdu o završeno edukaciji.

Napomene: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava, te u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Koordinator obuke za eventualna pitanja je Suvada Durmić, kontakt putem maila suvada.durmic@adsfbih.gov.ba, ili mobitela 061/997-973.