Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Inhouse obuka Zakon o upravnom postupku, Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje interaktivnu inhouse online obuku na temu „Zakon o upravnom postupku“, u petak 04.12.2020. godine.

Svrha obuke: Ojačati kapacitete zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u primjeni Zakona o upravnom postupku koji će doprinijeti prevazilaženju praktičnih problema i rješavanju nedoumica s kojima se praktičari susreću.

Ciljna grupa: zaposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. 

Sadržaj:

- Pojam upravnog postupka, načela, nadležnost
- Konačnost, pravomoćnost rješenja
- Stranka i njeno zastupanje, komuniciranje organa i stranaka
- Punomoć (tipska advokatska punomoć, odnos punomoćnika i davaoca punomoći u toku

postupka, nadovjera punomoći izdata u inostranstvu, original punomoći ili kopija)
- Zahtjev (npr. promjena ličnog imena) dostavljen putem Diplomatsko konzularnog    

predstavništva, u zahtjevu nedostaju određeni podaci, zatražiti dopunu podataka i koji    rok

ostaviti (s obzirom na brzinu u komunikaciji koja se obavlja putem Diplomatsko konzularnog

predstavništva)?
- Dostavljanje pismena, rokovi uopšte
- Rokovi za dostavljanje pismena (rokovi na dane ukoliko je zadnji dan za uručivanje     subota ili

nedelja odnosno neradni dan)
- Ispitni postupak i skraćeni postupak
- Zaključak i njegovo izvršenje
- Dijelimično i dopunsko rješenje
- Primjena ZUP-a u smislu redovnog pravnog lijeka kada lex specialis zakon ne propisuje pravo

na redovan pravni lijek u slučaju pozitvnog rješavanja zahtjeva
- Žalba zbog šutnje uprave
- Poništavanje, ukidanje i mjenjanje rješenja

 

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona i jedinica lokalne samouprave na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, koje imenuje rukovoditelj organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca 02. decembar 2020. godine.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Koordinator ove obuke za eventualna pitanja je Sanela Tojaga, kontakt putem maila sanela.sejtanic@adsfbih.gov.ba, ili mobitela 061/ 997 971.