Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizovana inhouse obuka za zaposlene u Općini Tešanj na temu ''Komunikacija sa strankama''

Tešanj, 23.10.2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije BiH realizovala je jednodnevnu obuku na temu „Komunikacija sa strankama'' za zaposlenike Općine Tešanj.

Obuka je organizovana u svrhu jačanja i nadogradnje znanja i vještina polaznika u području komunikacije za unapređenje međuljudskih odnosa, poslovnih odnosa i radnog učinka.

Tokom obuke trener je obradio slijedeće oblasti:

- Važnost komuniciranja
- Efikasno komuniciranje
- Poslovno komuniciranje
- Krizno komuniciranje
- Komunikacija sa strankama (za šalterske radnike)
- Upravljanje konfliktom i komunikacija sa specifičnim vrstama stranaka

Obuci je prisustvovalo 15 polaznika., koji su izrazili zadovoljstvo odslušanom obukom.

Agencija za državnu službu Federacije BiH i Općina Tešanj imaju u planu realizirati još dvije inhouse obuke do kraja godine a sve u svrhu jačanja kapaciteta zaposlenih u Općini Tešanj.