Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Inhouse kurs iz engleskog jezika

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, novembar - decembar 2018