Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizovana inhouse obuka ''Primjena Geografsko informacionog sistema – GIS''

Srebrenik 24. i 25.02.2021. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa obuke za jedinice lo kalne samouprave u Federaciji BiH realizovala je dvodnevnu inhouse obuku ''Primjena Geografsko informacionog sistema – GIS'' na zahtjev Grada Srebrenik, za zaposlenike Grada Srebrenik i nekoliko zaposlenika gradske uprave Gradačac i Gračanica.

Cilj inhouse obuke bio je razmjena informacija, te otklanjanje dilema i nedoumica u primjeni GIS-a u prostornom planiranju u geografsko - informacionom sistemu za primjeru prostornih podataka gradova: Srebrenik, Gračanica i Gradačac.

Na obuci su rješene dileme, te polaznicima date informacije o stepenu operabilnosti prostornih baza podataka Federacije BiH, te njihovoj nadležnosti kao i dostupnosti istih.

Najčešća pitanja su se odnosila na konkretne probleme pri radu sa prostornim podacima planskih dokumenata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, režima građenja te ostalih namjena, koje se zakonski moraju voditi u GIS sistemu, kako bi svi nivoi vlasti ispunili obavezu, koja je propisana INSPIRE direktivom Evropske unije, koja nalaže da svi nivoi vlasti moraju voditi interoperabilne GIS sisteme prostornih podataka.

Mnogi tehnički alati su prezentirani i dati zaposlenicima jedinice lokalne samouprave preko OPEN SOURCE sotwara-QGIS.

Zaključeno je da su prostorni podaci, dostupni, svim nivoima vlasti, jer su viši nivoi vlasti uspostavili baze, na čiju razmjenu podataka imaju pravo i jedinice lokalne samouprave. (Podaci Federalna geodetska uprava, podaci Zavoda za agropedologiju, geologiju, BH MAC i sl.).

Obuku je pohađalo 17 polaznika.