Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Vanredni pravni lijekovi Sarajevo, 21.5.2019.

Obuka se realizuje iz Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu. Rok za prijavu je 15.5.2019. godine do 16,00 sati

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje jednodnevni program obuke iz oblasti upravnog postupka na temu „Vanredni pravni lijekovi“ u Sarajevu 21.5.2019. godine.

 

Svrha: Rješavanje nedoumica u praktičnoj primjeni drugostepenog upravnog postupka, sa posebnim naglaskom na vanredne pravne lijekove. Odgovori na pitanja iz prakse.

 

Ciljna grupa: 

  • Rukovodioci, pomoćnici rukovodioca, državni službenici koji obavljaju poslove vođenja drugostepenog upravnog postupka (zaposleni u organima uprave u FBiH).

Predavač: Selma Horić, eksterni trener Agencije

Sadržaj: Obnova postupka; mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi s upravnim sporom; zahtjev za zaštitu zakonitosti; poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora; ukidanje i mijenjanje pravosnažnog rješenja uz pristanak ili po zahtjevu stranke; vanredno ukidanje rješenja i oglašavanje rješenja ništavim.

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse

 

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju namještenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost  neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

NAPOMENA: U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Specijalistički program obuke za državne službenike.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 15. maj 2019. godine ili do popune grupe.

 

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6.  Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji sa detaljnim dnevnim redom, imenima predavača i mjestom održavanja bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

 

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.

 

S poštovanjem,

 V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Dostaviti:                                                                                                     

-          naslovu

-          a/a