Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Harmonizacija postupanja i praksi inspekcijskih organa u Federaciji BIH, on line program stručnog usavršavanja

Agencija za državnu službu Federacije BiH  organizuje jednodnevni on line program stručnog usavršavanja na temu: „Harmonizacija postupanja i praksi inspekcijskih organa u FBIH“.

Mjesto i datum održavanja: On line, 12. decembar 2022. godine.

Ciljna grupa: Glavni inspektori/inspektori, te drugi rukovodeći i ostali državni službenici u inspekcijskim organima.

Metodološki pristup: Ex katedra, kombinovano predavanje uz praktične vježbe i razmjena informacija.

Sadržaj programa:

  • nadležnosti u postupku inspekcijskog nadzora
  • pozitivan i negativan sukob nadležnosti
  • (ne)usklađenost pravnih propisa i praktične implikacije za inspekcijski nadzor
  • svrsishodno djelovanje bez dupliciteta inspekcija: baza subjekata nadzora i interoperabilnost
  • modaliteti unapređenja saradnje između inspekcija
  • saradnja u postupku vršenja inspekcijskog nadzora
  • mjere za unapređenje inspekcijskog nadzora: efekti rada, regulatorni okvir

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe u Federaciji BiH, koje imenuje rukovoditelj i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za prijavu: 08. decembar 2022. godine ili do popune grupe.

Obavijest učesnicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji i potvrdu o završenom programu.

Napomene:
Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije. Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od učešća na ovom događaju pisanim putem, kao i otkazivanje događaja u slučaju nedovoljnog broja prijava, te iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila: obuka@adsfbih.gov.ba