Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Grad Tuzla

(„Službene novine Federacije BiH”, broj: 58/21 od 23.07.2021. godine)

- 01. Stručni saradnik za informacione sisteme u Stručnoj službi za poslove gradonačelnika, Odjeljenje za upravljanje ljudskim resursima i informacionim sistemom Grada - 1 (jedan) izvršilac,
- 02. Stručni saradnik za finansije u Službi za budžet i finansije, Odjeljenje za budžet i finansije - 1 (jedan) izvršilac,
- 03. Stručni saradnik za evidenciju stalnih sredstava i upis imovine u vlasništvu Grada Tuzla u Službi za budžet i finansije, Odjeljenje za trezor - 1 (jedan) izvršilac,
- 04. Viši stručni saradnik za javne nabavke u Službi za budžet i finansije, Odjeljenje za javne nabavke - 1 (jedan) izvršilac,
- 05. Stručni saradnik za poslove praćenja registrovanih poduzetničkih djelatnosti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Odjeljenje za registraciju poslovanja - 1 (jedan) izvršilac.