Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Za zaposlene u Gradu Mostaru planirana realizacija obuke „Javne nabavke“

Inhouse obuka, 22. i 23. oktobar 2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u organima uprave u Federaciji BiH na zahtjev Grada Mostara,organizira interaktivnu inhouse obuku na temu "Javne nabavke", 22.i 23.10.2020. godine.

Svrha obuke je povećanje uspješnosti u provođenju postupaka javnih nabavki, te prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu, s posebnim akcentom na postupak dodjele ugovora iz oblasti građenja i praćenje realizacije Ugovora.

Ciljna grupa su zaposlenici Grada Mostara

Sadržaj:

-        Tenderska dokumentacija

-        Realizacija ugovora –garancije i rokovi

-        Mini tenderisanje

-        Preferencijalni tretman

-        Postupak dodjele ugovora iz oblasti građenja

(kvalifikacijski, karakteristična Rješenja URŽ-a)

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici Grada Mostara koje imenuje rukovoditelj organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca 20. oktobar 2020. godine.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.