Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

„Godišnji izvještaj o provedenom ocjenjivanju“

Članom 14. Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 30/20), propisana je obaveza organa državne službe (konkretno jedinica za upravljanje ljudskim resursima u organu državne službe ili lica koje vrši poslove jedinice za upravljanje ljudskim resursima) da godišnji izvještaj o provedenom ocjenjivanju dostavi Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvještaj o provedenom ocjenjivanju državnih službenika na nivou organa državne službe za 2021. godinu potrebno je dostaviti na za to propisanom obrascu 2, uz prateći pisani akt ovjeren i potpisan od strane rukovodioca organa državne službe, putem pošte na adresu Kulovića 7, skenirano na e - mail adresu:hrmis@adsfbih.gov.ba. ili ovlaštene osobe za pristup Registru mogu zatražiti pristupne podatke te kroz sistem samostalno unijeti izvještaj o provedenom postupku ocjenjivanja.

Kako zatražiti pristupne podatke za Registar za unos Izvještaja: možete pogledati na našem YouTube kanalu, putem linka: https://www.youtube.com/watch?v=-qkExbXcvGc&t=4s

PODSJEĆAMO: godišnji izvještaj dostavlja se najkasnije 60 dana od isteka roka perioda za ocjenjivanje.

Shodno navedenom neophodno je u što kraćem roku Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine dostaviti godišnji izvještaj o provedenom ocjenjivanju.

Članom 16. Pravilnika propisano je da ukoliko neposredno nadređeni ili državni službenik koji se ocjenjuje iz neopravdanih razloga ne izvrše postupak ocjenjivanje, smatra se da su zbog neizvršavanja radnih dužnosti ili naloga rukovodioca organa državne službe izvršili povredu radne dužnosti iz člana 55. stav (j) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za sve dodatne informacije ostajemo na raspolaganju, putem e-mail adrese hrmis@adsfbih.gov.ba.

 

Odjeljenje za stručno usavršavanje i razvoj državne službe

Odsjek za razvoj državne službe

 

Kulovića 7, Sarajevo

hrmis@adsfbih.gov.ba