Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

MALEZIJA -Kurs " Managing Diversity in a Globalising World: Charting the Future Direction“

Rok za prijavu: 12.07.2019. godine

MALEZIJA -Kurs " Managing Diversity in a Globalising World: Charting the

                       Future Direction“

 

 Vlada Malezijedostavila je ponudu za učešće državnih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručnom kursu: „Managing Diversity in a Globalising World:

Charting the Future Direction“ .

Kurs se održava u okviru Malaysian Tehnical Cooperation Programme (MTCP) u periodu  22.septembra - 01. oktobra 2019.godine .

 

Kurs je namjenjen državnim službenicima sa radnim iskustvom od najmanje pet godina u javnom sektoru, starosne dobi između 26 i 50 godina, i dobrim poznavanjem engleskog jezika.

 

Malezijska vlada u potpunosti snosi troškove učešća na kursu, u šta su uključeni povratna aviokarta, smještaj, ishrana i  školarina.

 

Više informacija o kursu  se može naći u PRILOG 1 

Prijavni obrazac može se naći na web stranici:  http://mtcp.kln.gov.my .

Zainteresovani kandidati trebaju, najkasnije do 12.07.2019. godine, u Ministarstvo vanjskih poslova BiH ( Odjel za međunarodnu naučnu,tehničku,obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju) dostaviti:

- popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration /Endorsement ../  koju popunjava i ovjerava MVP BiH),

- kopiju putne isprave BiH