Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Fiskalna procjena propisa i Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Sarajevo, 14. oktobar 2022. godine

Agencija za državnu službu Federacije BiH  organizuje jednodnevni program stručnog usavršavanja „Fiskalna procjena propisa i Izjava o fiskalnoj odgovornosti“.

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, 14. oktobar 2022. godine.

Ciljna grupa: Pomoćnici ministara, rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica i državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izrade zakona i drugih propisa/akata planiranja na budžet, državni službenici budžetskih korisnika budžeta Federacije BiH, kantona, gradova i općina, utvrđeni u Registru budžetskih korisnika uspostavljenom od strane ministarstva finansija, odnosno službe za finansije, prema propisanoj budžetskoj klasifikaciji.

Metodološki pristup: Kombinovano predavanje kroz predstavljanje praktičnih i konkretnih primjera i rad na praktičnim vježbama.

Sadržaj programa:

-          fiskalno upravljanje-postupci pripreme i izrade zakona i drugih propisa/akata planiranja na budžet

-          fiskalna procjena u funkciji transparentnosti procesa donošenja odluka, kao i potencijalnim fiskalnim posljedicama

-          pravilan način popunjavanja Obrasca Izjava o fiskalnoj procejana propisa i Upitnika Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe u Federaciji BiH koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za prijavu: 07. oktobar 2022. godine ili do popune grupe.

Obavijest učesnicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji potvrdu o završenom programu.

Napomene:
Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije. Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od učešća na ovom događaju pisanim putem, kao i otkazivanje okruglog stola u slučaju nedovoljnog broja prijava, te iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila: obuka@adsfbih.gov.ba