Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno održani informativni sastanci sa organima državne službe u Federaciji BiH

Online, 27.-29. April 2021. godine

Agencija za državnu službu Federacije BiH uspješno je održala 5 informativnih sastanaka sa organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 27.-29. aprila 2021. godine. Ciljevi sastanaka bili su prikazati novu organizacionu strukturu Agencije, predstaviti indikatore uspješnosti Agencije, sa posebnim fokusom na reformu javne uprave i obaveze ispunjavanja zahtjeva u procesu evropskih integracija te utvrditi na koji način organi državne službe mogu uspostaviti efektivniju saradnju sa Agencijom.

Prisutnim  su se obratili direktor Agencije, gdin Refik Begić, zatim  pomoćnici i načelnici odjeljenja i službi po novoj organizacionoj strukturi Agencije te istakli sljedeće:

-      Svi nivoi vlasti u Federaciji BiH uključeni su u proces reforme službeničkog sistema i imaju značajnu ulogu u harmonizaciji istog

-      Svi nivoi vlasti trebaju aktivno biti uključeni u izradi mape puta vezano za funkcionalnost i interoperabilnost registra zaposlenih

-      Neophodna je dalja harmonizacija zakona o državnoj službi u Federaciji BiH i podzakonskih propisa

-      Neophodna je bolja kooridnacija između Agencije i organa državne službe u smislu postizanja rezultata u procesu razvoja i implementacije politike upravljanja ljudskim resursima

Ciljnu grupu činili su rukovodioci i sekretari organa državne službe te rukovodioci organizacionih jedinica i drugi službenici koji direktno sarađuju sa Agencijom u jednoj od sljedećih oblasti:

- Provođenje konkursnih procedura na zahtjev organa državne službe
- Disciplinski postupak
- Registar državnih službenika i namještenika
- Radno-pravni status zaposlenih u organima državne službe
- Ocjenjivanje državnih službenika.

Učešće je uzelo ukupno 248 zaposlenika iz 134 organa državne službe u Federacije BiH.