Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno završena dvodnevna obuka “Poslovna inteligencija i analitika kroz MS Excel”

Tuzla, 4. i 5. mart 2020.g

Dvodnevnu obuka u obviru Programa obuke za 2020. godinu, na temu “Poslovna inteligencija i analitika kroz MS Excel”, realizovana 04.i 05. marta 2020. godine  u Tuzli.

 

Svrha obuke bila je unapređenje vještina polaznika obuke za naprednu primjenu programa za tablične proračune (MS Excel).

 

Učestvovali su državni službenici i namještenici organa uprave u Federaciji BiH.

 

Tokom obuke obrađene su slijedeće teme:

 

  • Poslovna inteligencija – značaj za unapređenje poslovnih porcesa i dobijenih rezultata, pohranjivanje i pretraživanje podataka
  • Upoznavanje i praktičan prikaz korištenja MS Excel alata za pohranjivanje i formatiranje podataka
  • Manipulacija sa podacima, sortiranje i filtriranje podataka, grafičko predstavljanje podataka i štampanje dokumenata (fiksiranje zaglavlja tabele, sortiranje i filtriranje podataka, grafikoni u Excelu štampanje dokumenata)
  • Funkcije - tipovi funkcija i način unosa, funkcije uslovnog sumiranja i brojanja podataka, logičke funkcije, informativne funkcije, funkcije za rad s tekstom, funkcije za rad s datumima i vremenima
  • Sortiranja podataka u Excel tabeli, kreiranje Pivot tabele i grafikona kao alata poslovne inteligencije za vizualizaciju podataka

 

Praktične vježbe polaznicima obuke su pomogle da unaprijede vještina za naprednu primjenu programa za tablične proračune (MS Excel). Obuku je pohađalo  14  polaznika.