Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Prijedlog Etičkog kodeksa za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Poštovani,

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine pripremila je Prijedlog Etičkog kodeksa za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da u roku od 10 dana od objave na web stranicama Agencije www.adsfbih.gov.ba i www.obuke.adsfbih.gov.ba dostavite eventualne komentare na isti.

Sadržaj teksta možete preuzeti ovdje.

Komentare je moguće dostaviti putem zvanične e-mail adrese Agencije za državnu službu Federacije BiH info@adsfbih.gov.ba