Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

VII. Godišnja konferencija “Dobra obuka-bolja uprava"

Ilidža, Spa Hotel Terme, 15. novembar 2018.