Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizovana dvodnevna obuka ''Primjena antikoruptivnih mehanizama u primjeni odredmi Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima''

21. i 22. jula 2020. godine Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, realizovala je online obuku na temu „Primjena antikoruptivnih mehanizama u primjeni odredbi Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima“ za zaposlenike jedinica lokalne samouprave u službama za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, urbanizma, stambeno-komunalne poslove, zaposlenike zemljišno-knjižnih ureda, općinske pravobranioce, sekretare općinskih vijeća, te ostale zaposlenike koji su iskazali interes za pohađanje ove obuke.

 

Tokom obuke, kroz predavanja i diskusiju,  razjašnjene su dileme u vezi sa:

  • Pojmom korupcije i antikoruptivnih mehanizama sa posebnim osvrtom na regulaciju u BiH/FBiH i mehanizme državnih službenika u antikoruptivnom djelovanju
  • Novim stvarnim pravom u Federaciji BiH- legislativni okvir, primjena novih instituta Zakona u radu od strane zaposlenika JLS, nedoumice u praksi uz prikaz antikoruptivnih mehanizama
  • Pravnim statusom građevinskog zemljišta u Federaciji BiH i odnos Zakona o stvarnim pravima FBiH i Zakona o građevinskom zemljištu FBiH

 

Obuku je pohađalo  27 polaznika.