Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Obuka na temu “Disciplinski postupak kao anti-koruptivni mehanizam” održana u Zenici

09.05.2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je u saradnji sa OSCE misijom  u Bosni i Hercegovini, u četvrtak 09.5.2019. godine, realizovala je obuka na temu „Disciplinski postupak kao anti-koruptivni mehanizam“ Obuka je organizovana na zahtjev Tima za prevenciju korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Pored članova Tima obuci su prisustvovali članovi disciplinskih komisija, medijatori i predstavnici ministarstava Zeničko-dobojskog kantona, te predstavnici jedinica lokalne samouprave iz Grada Zenica i općine Travnik.

 

Tokom predavanja i diskusije sa učesnicima obuke, između ostalog, utvrđene su značajne manjkavosti aktuelnog pravnog okvira kojim se uređuje disciplinski postupak, zbog kojih je umanjuje i njegov značaj kao antikoruptivnog mehanizma.

 

Zbog navedenog zaključeno je sljedeće:

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku OSCE misije u BiH, u što kraćem roku treba inicirati i predložiti izmjene aktualnog pravnog okvira u ovoj oblasti.