Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizovana obuka „Zakon o trezorskom poslovanju u FBIH-nove izmjene“

Online, 21.04.2021. godine

U okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave Federacije BiH, 21. aprila 2021. godine, uspješno je realizovana obuka na temu „Zakon o trezoru u Federaciji BiH-nove izmjene“.

Radionica kojoj su prisustvovala 73 polaznika započela je citatom Marina Držića:

 „ Odkle ovo tezoro nađoh, meni se mir izgubi, (...) sva zla na mene napadoše, (...). Odkrit ga ne smijem, tajat ga je muka pakljena. A za moje zlo draže mi je neg duša!”

Tokom obuke polaznici su imali priliku upoznati se sa novinama i razlikama u odnosu na propis kojim se ranije regulisala oblast trezorskog poslovanja.

Neke od tema koje su tokom obuke obradili realizatori Mario Glibić i Snežana Divković su u nastavku:  

  • Faze uvođenja trezorskog poslovanja,
  • Rezervacija sredstava,
  • Operativni planovi,
  • Plan novčanih tokova,
  • Te druga pitanja od značaja za pravilno vršenje trezorskog poslovanja

Polaznici su u interakciji sa realizatorima obuke razmijenili mišljenja i iskustva o problemima iz prakse.

Na osnovu velikog broja postavljenih pitanja tokom obuke zaključeno je da u općinama idalje ima nerazumijevanja i dilema u provođenju ovog Zakona, te će Agencija nastaviti sa planiranjem i realizacijom obuka u ovoj oblasti.