Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

"Psihologija liderstva u doba CoVID-a“- online koučing sesije za rukovodeće državne službenike i šefove unutrašnjih organizacionih jedinica

Online, april-maj 2021. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije Općeg programa stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u  Federaciji BiH u 2021. godini, organizira pružanje  profesionalne podrške kroz individualne koučing sesije na temu „Psihologija liderstva u doba CoVID-a“

Cilj programa: Pružiti podršku polaznicima u nošenju s kriznim situacijama te ostvarivanju ciljeva ličnog i profesionalnog razvoja

Ciljna grupa: Rukovodeći državni službenici i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica

Očekivani efekti u podizanju nivoa znanja i vještina polaznika: po završetku individualnih koučing razgovora, polaznik raspolaže tehnikama suočavanja s stresnim situacijama u vanrednim okolnostima, ima jasniju sliku željenog stanja, veću motivaciju da se ono postigne kao i konkretizaciju načina ostvarenja željenog cilja.

Opis programa i tematskih cjelina: Tokom individualnih koučing razgovora polaznici stiču uvid u koučing pristup i mogućnost primjene koučing tehnika u praksi, uče kako da definišu ciljeve, da drugačije posmatraju pojedine situacije, da mijenjaju ograničavajuća vjerovanja, usvajaju nova kreativna rešenja i obrasce ponašanja, kako bi razvili svoj puni potencijal i ostvarili postavljene ciljeve. Poštovanje principa anti diskriminacije je važan aspekt u primjeni koučing pristupa.

Tematske cjeline:

  • Delegiranje i krizno komuniciranje za vrijeme vanrednih okolnosti (Covid-19)
  • tranzicija uloga
  • izgradnja povjerenja
  • upravljanje odnosima
  • kako se suočiti sa strahom i neizvjesnim situacijama

Metodološki pristup:  „jedan na jedan“ , on line koučing razgovori u trajanju do 45  minuta, rad na primjerima iz prakse uz primjenu praktičnih vježbi

Trajanje programa: Svaki polaznik može imati do maksimalno 6 koučing razgovora/sesija  u vremenskom okviru od 2 mjeseca

Vremenski okvir: april-maj 2021. godine

Način prijavljivanja: vrši se  putem web stranice Agencije, isključivo putem on line prijave (OVDJE) uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost  neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 12.04.2021. godine

Selekciju i raspored koučing sesija, Agencija dostavlja tri dana prije prve planirane koučing sesije. Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).


Polaznicima Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi i potvrdu o završenoj obuci.

 

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava ili iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Koordinatori   obuke   za   eventualna   pitanja  su Sanela Tojaga i  Aida Brdar,   kontakt   putem mail adresa: sanela.sejtanic@adsfbih.gov.ba;  aida.brdar@adsfbih.gov.ba ili 061/997-971  i 061/777-837