Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizirane dvije jednodnevne obuke na temu “Etika i integritet” u Bihaću.

Bihać, 28. i 29. avgust 2018. godine

U organizaciji Agencije, uz podršku OSCE-a u BiH, u Bihaću su održane dvije jednodnevne obuke na temu “Etika i integritet” u okviru Programa obuke za 2018. godinu. Obukama je prisustvovalo ukupno 54 polaznika.

Svrha obuke je razmjena informacija u vezi sa etikom i integritetom u državnoj službi, kојi čine osnovu profesionalnog integriteta zaposlenih u organima uprave.

Pohađali su je zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH.

Obuka je cijelim tokom bila inteaktivna i evaluirana visokim ocjenama.