Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

U Livnu održana In-house obuka na temu: Primjena Zakona o matičnim knjigama, Zakona o ličnom imenu i Zakona o državljanstvu u postupku rješavanja pojedinih pitanja iz oblasti matičnih knjiga

Livno, 12. mart 2019. godina

U Gradu Livno  je 12. mart 2019. godineodržana prva u nizu od jedanaest planiranih In-house obuka na temu “Primjena Zakona o matičnim knjigama, Zakona o ličnom imenu i Zakona o državljanstvu u postupku rješavanja pojedinih pitanja iz oblasti matičnih knjiga” u okviru Programa obuke za jedinice lokalne samouprave u 2019. godini.

Svrha obuke je bila jačanje kapaciteta uposlenih u općinama/gradovima i ministarstvu unutrašnjih poslova u primjeni Zakona o matičnim knjigama, Zakona o ličnom imenu i Zakona o državljanstvu u postupku pojedinih pitanja iz oblasti matičnih knjiga koji će doprinijeti prevazilaženju praktičnih problema i rješavanju nedoumica s kojima se u praksi susreću.

Obuci je prisustvovalo 15 polaznika iz Grada Livno, Centra za socijalni rad Livno, općina Glamoč, Kupres i Tomislavgrad, te predstavnici MUP-a Kantona 10.

Predavači: Medina Đapo i Muhamed Fetić, eksterni treneri Agencije.