Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Drugi modul obuke Upravljanje projektnim ciklusom – In house obuka

Grad Zenica, 24. i 25. januar 2019. godine

24. i 25. januara 2019. godine u Gradu Zenica, planirano je održavanja Drugog modula obuke „Upravljanje projektnim ciklusom“.

Svrha obuke je osnažiti kapacitete službenika  Grada Zenica  koji rade na poslovima EU integracija za osmišljavanje projektnih ideja te kreiranje logicke matrice kao kljucnog alata.

Trener na ovoj radionici je Elmida Sarić, eksterni trener Agencije.

Na kraju radionice biti će utvrđeni zadaci i rokovi za Treći (završni) modul ove obuke.