Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

292. sjednica Vlade Federacije BiH od 29.11.2021. godine

Na 292. sjednici Vlade Federacije BiH od 29.11.2021. godine Vlada FBiH je na prijedlog Agencije za državnu službu u FBiH, donijela Odluku o pokretanju postupka izrade sektorske strategije u oblasti razvoja ljudskih resursa u strukturama državne službe FBiH za razdoblje 2022-2027.