Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

283. sjednica Vlade Federacije BiH od 30.09.2021. godine

Na 283. sjednici, održanoj u Sarajevu 30.09.2021 godine, Vlada FBiH usvojila je informaciju Agencije za državnu službu FBiH o provedenom postupku ocjenjivanja rada državnih službenika u federalnim organima državne službe za 2020. godinu.

„Informacija o postupku ocjenjivanja rada državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu“ ima za cilj da predstavi analizu stanja u postupku sprovednog procesa ocjenjivanja rada državnih službenika u 2020. godini, prikazom statističkih podataka za ukupno 52 federalna organa državne službe, (ili 87% ) od ukupnog broja federalnih organa državnih službe. Statistički podaci ukazuju da je 64% državnih službenika ocijenjeno ocjenom „izuzetno uspješan“, 31% ocijenjeno je ocjenom „uspješan“, zadovoljava 1,7% i ne zadovoljava 0,1%. Vodeći se daljom analizom utvrđeno je da prosječna ocjena rada državnih službenika na nivou organa 2,9 (što je uspješno), a ukupan broj unapređenja na osnovu pozitivne ocjene rada je 55 državnih službenika.

Zaključkom Vlade FBiH svi federalni organi državne službe u postupku ocjenjivanja rada državnih službenika za 2021. godinu u obavezi su da u propisanom roku dostave Agenciji izvještaje o provedenom ocjenjivanju sa prijedlogom stručnog usavršavanja državnih službenika.

Agencija je zadužena da na zahtjev organa državne službe pruža stručnu pomoć u primjeni propisa vezano za ocjenu rada državnih službenika u federalnim organima državne službe.

Zaključak pogledajte ovdje