Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

278. Sjednica Vlade Federacije BiH od 26.08.2021. godine

Federalna vlada je usvojila informaciju Agencije za državnu službu FBiH o realizaciji aktivnosti u procesu implementacije projekta „Jačanje upravljanja ljudskim resursima u BiH.” Vlada je zadužila Agenciju da, u okviru ovog projekta, pripremi prijedlog dokumenta „Politika za upravljanje ljudskim resursima u organima državne službe u Federaciji BiH”.
 
Agencija je zadužena i da, u roku od 60 dana, pripremi prijedloge odluka o imenovanju mreže praktičara u oblasti upravljanja ljudskim resursima, te o izradi Strategije za upravljanje ljudskim resursima u organima državne službe u Federaciji BiH.

 

Zaključak pogledajte ovdje