Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Održana obuka za uvođenje modela upravljanje kvalitetom CAF

Sarajevo, 17. septembar 2018. godine

U Sarajevu je 13. i 14. septembra 2018. godine održana obuka za uvođenje modela upravljanje kvalitetom CAF kao jedna od alatki Potpunog upravljanja kvalitetom u javnoj upravi (TQM). Na obuci je učešće uzelo 22 učesnika iz federalnih, kantonalnih i općinskih organa uprave.

Agencija je prva federalna institucija koje je implementirala CAF u skladu sa prioritetnim aktivnostima iz Revidiranog Akcionog plana Strategije za reformu javne uprave u BiH. Dalji prijenos znanja i stručna pomoć organima koji su se opredijelili za uvođenje CAF osnova je potpisanog  Memoranduma o razumijevanju između Agencije i KdZ Centra za istraživanje javnih politika iz Austrije, uz potporu Vlade Republike Autsrije.