Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Interna - eksterna revizija, jednodnevna obuka u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, Tomislavgrad, 03. 10. 2018.godine

Rok za prijavu: 27.9.2018. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje jednodnevni program obuke na temu „Interna -eksterna revizija“ kako slijedi:

 

  • Tomislavgrad, 03. 10. 2018.godine
  • Bosanski Petrovac, 04. 10. 2018.godine
  • Sarajevo, 09.10. 2018. godine
  • Vitez, 10. 10.2018. godine
  • Tuzla, 17. 10. 2018. godine

 

Svrha održavanja obuke:Sticanje znanja o pojmu i značaju revizije javnih sredstava. Nakon obuke polaznik će biti u mogućnosti da: identifikuje rizike; prepoznaje internu kontrolu, njenu ulogu i značaj u odnosu na rizike; razumije ulogu i značaj interne i eksterne revizije kao i odnos između njih; razumije pojam nezavisnosti revizije u javnom sektoru; poznaje ulogu i značaj budžetske inspekcije.

 

Ciljna grupa: Uposlenici jedinica lokalne samouprave u FBiH koji rade u službama za finansije.

Metodološki pristup: predavanje, vježbe, te interaktivna diskusija među učesnicima

Predavači: sa liste eksperata Agencije, Amela Muftić i eksterni konsultant Nedžad Hajtić.

 

Način prijavljivanja: Zainteresirani uposlenici, nakon dobijanja saglasnosti neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa, elektronski se prijavljuju isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba.

 

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je

 

Tomislavgrad: 27.9.2018.g

Bosanski Petrovac: 27.9.2018.g

Sarajevo: 1.10.2018.g

Vitez: 1.10.2018.g

Tuzla: 10.10.2018.g

 

NAPOMENA: Prilikom on-line prijavljivanja potrebno je pažljivo popuniti sve tražene podatke. U kolonu: „Vrsta programa obuke“, upisati: „Program obuke za jedinice lokalne samuprave“. Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku i potvrdu izjave o saglasnosti rukovodioca organa.

 

 

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).

 

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

 

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje printani radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

 

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.