Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovana i posljednja obuka Primjena antikoruptivnih mehanizama u implementaciji kantonalnih zakona o prostornom uređenju i građenju, te Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine  u saradnji sa OSCE misijom u BiH, 11. i 12. marta 2020. godine u Tuzli, uspješno je realizovala posljednju  dvodnevnu obuku na temu "Primjena antikoruptivnih mehanizama u implementaciji kantonalnih zakona o prostornom uređenju i građenju, te Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima”.


Obuci su prisustvovali zaposlenici, kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, koji se u svakodnevnom radu susreću sa ovim Zakonima.


Svrha ovog dvodnevnog programa obuke bila je profesionalno osposobljavanje i praktična obuka državnih službenika u oblasti primjene antikoruptivnih mehanizama u implementaciji kantonalnih zakona o prostornom uređenju i građenju, te primjena antikoruptivnih mehanizama u primjeni odredbi Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima u Federaciji BiH.


Na interaktivnoj radionici, uz dosta primjera iz prakse i otvorenu diskusiju, obrađene su sljedeće teme:


- Antikoruptivni mehanizmi u državnoj službi
- Postupak izrade i donošenja planskih dokumenata i izdavanja građevinskih dozvola
- Efikasnost u postupku izdavanja građevinskih dozvola
- Novo stvarno pravo u Federaciji BiH
- Odnos Zakona o stvarnim pravima FBiH i Zakona o građevinskom zemljištu FBIH

Učešće na obuci je uzeo 31 polaznik.