Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uredba o sadržaju i načinu vođenja Registra zaposlenih

Uredbu o sadržaju i načinu vođenja Registra zaposlenih preuzmite ovdje