Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Prijava na konkurs

Prijavni obrazac možete otprintati prazan i rubrike popuniti hemijskom olovkom. 

Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca možete preuzeti ovdje.

Prijavni obrazac za pripravnike možete preuzeti ovdje.