Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Prijava na konkurs

Prijavni obrazac možete otprintati prazan i rubrike popuniti hemijskom olovkom. 

Prijavni obrazac za državne službenike na bosanskom jeziku preuzeti ovdje.

Prijavni obrazac za državne službenike na hrvatskom jeziku preuzeti ovdje.

Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca možete preuzeti ovdje.

Prijavni obrazac za pripravnike možete preuzeti ovdje.